debuginfo

culture nl-NL
menu

Dakpark

Een dakpark is een openbare tuin op een dak van een gebouw of ondergrondse parkeerplaats. Het groen speelt hierbij de hoofdrol, maar wordt gecombineerd met beloopbare en soms berijdbare verharding. Het gaat hierbij om intensieve vegetatie zoals, gazon, struiken en bomen.

Dakpark

Het principe dakpark sluit nauw aan bij de filosofie van Nophadrain: ‘gebruik de ruimte’. Met een park op het dak wordt namelijk de openbare ruimte die wordt ingenomen door het gebouw terug gegeven aan de stad en haar bewoners. Nophadrain creëert met haar gebruiksdaksystemen een stuk natuur waarop de bovenliggende begroeiing optimaal presteert. Een dakpark wordt zo ook echt een levend park.

Dakpark Vierhavenstrip Rotterdam

Een heel bijzonder project van Nophadrain is het Dakpark in Rotterdam. Wij zijn trots dat we met onze kennis en kunde mochten bijdragen aan de realisatie en het succes van zeer geslaagd project waar veel mensen dagelijks van kunnen genieten. Het Dakpark Rotterdam / Delfshaven is lokaal gelegen tussen het Marconiplein en het Hudsonplein en is voor de bewoners en ondernemers in de omliggende wijken (o.a. Schiemond, Bospolder en Tussendijken) een droom die is uitgekomen. Ook de bijen, vlinders en zelfs konijnen weten het te waarderen (zie foto hieronder). Maar wat het Dakpark met name zo bijzonder maakt is de omvang. Het beslaat ruim 80 duizend vierkante meter en het hoogste punt ligt op bijna negen meter. Het is daarmee het grootste dakpark in Europa.

Dakpark

Tevreden bewoners en ondernemers 

Mensen weten het Dakpark te vinden. Mensen uit de omliggende wijken beschouwen het als vervanging van hun eigen tuin. Een plek om even tot rust te komen, ver van de hectiek van de stad. Op mooie dagen is het er echt enorm druk. Er is een speeltuin, diverse thematuinen, horecagelegenheden en ook vinden er regelmatig activiteiten plaats. De watertrappen zijn een bijzondere attractie. Over water gesproken. Een deel van succes is onzichtbaar: verstopt en verwerkt onder de intensieve vegetatie en de verharding: het ND 200sv Drainagesysteem.

dakpark

Het onderliggende succes van het dakpark

Voor het Dakpark Vierhavenstrip heeft Nophadrain een geheel eigen systeem ontwikkeld, afgestemd op de eisen van de opdrachtgever. Het aanbieden van een oplossing op maat is een van de unieke aspecten bij Nophadrain. Nophadrain is namelijk niet alleen producent en leverancier, bij Nophadrain denken wij ook mee met de klant. De technische adviseurs van Nophadrain beschikken over een grote kennis en kunde, die ieder groen- en/ gebruiksdakproject tot een succes maakt.

Opbouw Dakpark Rotterdam

De gekozen dakconstructie is dat van een ‘omkeerdak’. De isolatielaag bij een omkeerdak bestaat uit drukstabiele XPS-isolatieplaten, die zich bovenop het dakbedekkingssysteem bevinden. De XPS-platen hebben naast een isolerende werking een beschermende functie in het dakbedekkingssysteem. De XPS-isolatie heeft een hoge druksterkte en kan in combinatie met het drukstabiele ND 200sv Drainagesysteem de belasting van de opbouw en het gebruik van het Dakpark gemakkelijk weerstaan.

Het ND 200sv Drainagesysteem heeft perforaties in de kern en is voorzien van een dampdoorlatend beschermvlies. Hierdoor wordt aan de bouwfysische eisen van een omkeerdakconstructie voldaan en blijft de isolatiewaarde van de XPS-isolatie op termijn gegarandeerd.Betrokkenheid bij advisering en engineering

Onze betrokkenheid bij de engineering van het Dakpark zorgde ervoor dat wij op het gebied van technische advisering onze meerwaarde hebben bewezen als Nederlandse fabrikant van gebruiksdaksystemen. Het Dakpark heeft laten zien dat een sandwichelement ‘op rol’ niet alleen beter presteert; maar ook eenvoudig toepasbaar is. Bovendien is het systeem snel en op afroep te leveren. Dit is bij een dergelijk volume in een stedelijke omgeving essentieel. Dit ontzorgt zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partijen.

Klik voor meer projecten