chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Daktuin

De meeste daken zijn loze ruimte bovenop een gebouw of ondergrondse constructie. Nophadrain zet deze loze ruimte echter om naar leefbare ruimte in de vorm van een daktuin (ook wel vegetatiedak). Vandaar onze filosofie: ‘Gebruik de ruimte’. Waar de ruimte in de stad ingenomen wordt door gebouwen, geven daktuinen de ruimte weer terug aan de omgeving en haar inwoners. Hieronder leest u wat een daktuin een daktuin maakt en wat de voordelen zijn.

Daktuinen Nophadrain

Wat maakt een daktuin een daktuin?

 • Grote vrijheid in plantenkeuze en inrichting
 • Bouwhoogte: vanaf 217 mm
 • Hoge permanente belasting: vanaf 282 kg/m² inclusief beplanting
 • Hoge kosten (aanleg en onderhoud)
 • Kan eenvoudig worden gecombineerd met begaanbare en berijdbare verhardingen
 • Het onderhoud is intensief (vergelijkbaar met een gewone tuin)

Opbouw daktuin
Daktuinen worden ook wel eens aangeduid als ‘natuurlijke dakbedekking’. In werkelijkheid is het dakbedekkingssysteem zelf niet natuurlijk als zodanig, maar het systeem dat bovenop de dakbedekking wordt aangelegd bootst de natuurlijke ondergrond na. Het Nophadrain systeem voor een daktuin is opgebouwd uit verschillende lagen:

 • Wortelwerende laag (wanneer dakbedekking niet wortelwerend is)
 • Beschermlaag
 • Scheidings- en glijlaag
 • Drainagelaag (waterafvoerende laag)
 • Filterlaag
 • Waterreservoir
 • Vegetatiedragende laag
 • Vegetatielaag

De lagen worden bovenop het dakbedekkingssysteem geplaatst. De intensieve vegetatie (gras, struiken, bomen, vaste planten etc.) vormt de bovenste laag van de opbouw. Hieronder wordt een standaard opbouw van een daktuin getoond. 

Helaas is niet ieder dak geschikt voor een daktuin. Door de eisen die door de vegetatie worden gesteld aan de opbouw, bedraagt de bouwhoogte meer dan 217 mm en de permanente belasting meer dan 282 kg/m². Dit type dakbegroeiing kan alleen worden gerealiseerd indien hiermee bij het ontwerp van de dakconstructie rekening is gehouden. Is een daktuin niet geschikt voor uw project, dan kunt u altijd een sedumdak overwegen.

Daktuin meer dan alleen gazon
Een daktuin is eigenlijk een ander woord voor een intensief groendak. Deze dankt zijn naam aan het intensieve onderhoud dat eraan gepleegd dient te worden. Gras in de vorm van een gazon valt onder de categorie intensieve vegetatie. We spreken dan van een gazondak. De term 'grasdak' wordt ook wel eens gebruikt, maar dit type valt onder de extensieve daken en niet onder de categorie daktuinen.

Een daktuin bestaat in de meeste gevallen uit veel meer dan alleen gazon. Vaak wordt het gecombineerd met een systeem voor een beloopbaar dak of zelfs een systeem dat het dak berijdbaar maakt. Naast gazon kunnen ook grotere planten zoals struiken, bomen en vaste planten op een dak worden geplant. Een daktuin aanleggen is niet zomaar gedaan. De afstemming dakconstructie, de constructie van de daktuin en de beplanting dient goed doordacht te zijn. Hiervoor bestaan er allerlei richtlijnen, normeringen en opbouwmogelijkheden. U kunt hiervoor onze brochures raadplegen of u neemt rechtstreeks contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Brochures daktuinen en intensieve vegetatiedaken


Waterbuffering en vertraging afwatering plat dak

Daktuinen zorgen er ook voor dat het riool minder wordt belast. Een deel van de neerslag wordt gebufferd in het onderliggende systeem (het Nophadrain Intensief Groendaksysteem) en een deel wordt door de vegetatie en de vegetatiedragende laag van de daktuin opgenomen en verdampt. Het overtollige regenwater wordt door de drainerende functie van het systeem voor het intensieve vegetatiedak vertraagd afgevoerd van het dak. Op deze manier wordt het hemelwater geleidelijk van het dak afgevoerd en kan het eenvoudiger door het riool worden verwerkt. Hierdoor wordt wateroverlast tijdens zware regenval voorkomen.

Tuin op dak verkoelt stad

Door verstening ligt in stedelijke gebieden de temperatuur gemiddeld hoger dan in het omliggende landelijke gebied. Dit wordt ook wel het ‘urban-heat-island-effect’ genoemd. Grijze daken absorberen het zonlicht en zetten de zonne-energie om in warmte. Daktuinen daarentegen, zetten zonne-energie om in waterdamp en zorgen daardoor voor een verkoelend effect in de stad. Dit heeft een positief effect op de stedelijke leefomgeving. Bovendien verhoogt zo’n tuin bovenop je dak ook nog eens de levensduur van de dakbedekking.

Daktuin ZLTO