chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Groendak subsidie

Gemeenten en hun subsidies voor groendaken

Subsidie groendaken Amsterdam:

Particulieren en organisaties in Gemeente Amsterdam kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Bekijk hier hoe het werkt.

Lees meer

Subsidie groendaken Rotterdam:

De gemeente Rotterdam stimuleert de aanleg van groene daken in Rotterdam. Zo is er ook een aantrekkelijke subsidie voor dakeigenaren en heeft de stad inmiddels een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. De subsidie loopt door tot eind 2020 of zoveel eerder als het geld op is.

Lees meer

Subsidie groendaken Groningen:

In Groningen kunnen particulieren bij de gemeente subsidie aanvragen voor een groen dak. Hiermee wil de gemeente Groningen mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad.

Lees meer

Subsidie groendaken Den Haag:

Bewoners en kleine organisaties in Den Haag die graag een groen dak willen, kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Voor de aanleg van een groen dak staat € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten ter beschikking. Het maximale bedrag is € 10.000 per aanvraag. Meer informatie? Klik op onderstaande link.

Lees meer

Subsidie groendaken Utrecht:

Ook gemeente Utrecht geeft subsidie voor groene daken. De gemeente Utrecht wil haar bewoners stimuleren om groene daken aan te leggen. Particulieren met een plat of licht hellend dak kunnen een bedrag van € 30,- per vierkante meter vergoed krijgen, maar niet meer dan 50% van de kosten. Aanvragers kunnen een maximale vergoeding krijgen van € 2.500,- per dak. Dit is inclusief de kosten van een bouwkundig expert.

Lees meer

Subsidie groendaken Leeuwarden:

De gemeente Leeuwarden stimuleert vanaf mei 2009 in het kader van het rioleringsplan het aanbrengen van groene daken in de vorm van subsidie. Voor meer informatie over de mogelijkheden en subsidievoorwaarden kunt u ook terecht op het digitaal loket van de website van de gemeente.

Het dakoppervlak moet minimaal 6 m² zijn. De bijdrage is: € 30,00 per m² dakoppervlak van 0 tot 100 m², € 20,00 per m² dakoppervlak van 100 tot 250 m², € 10,00 per m², dakoppervlak van 250 tot 1000 m². De kosten van de berekening worden tot een maximum van € 200,00 vergoed.

Lees meer

Subsidie groendaken Schiedam:

Ook de gemeente Schiedam heeft een subsidie ingesteld voor groene daken. Inwoners die op hun panden een dak met vegetatie of begroeiing leggen, kunnen daarvoor van de gemeente een bijdrage ontvangen van € 25,- per vierkante meter. De subsidieregeling geldt voor particulieren, bedrijven en woningcorporaties.

Lees meer

Tilburg:

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen vanaf juni 2017 subsidie krijgen. De regeling is bedoeld voor particulieren, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VVE's), bedrijven, instellingen en ontwikkelaars. De regeling is ingegaan op 1 juni 2017 en loopt tot 1 januari 2019. Daarna evalueert de gemeente Tilburg de regeling en bekijkt of de regeling wordt voortgezet. Voor 2017 en 2018 is per jaar een budget beschikbaar van 250.000 euro. 50% van de werkelijke kosten per m² wordt vergoed, met een maximum van € 25 per m². Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie, verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties maximaal € 25.000.

Lees meer

Breda:

Voor de aanleg van een groen dak kunnen particulieren en bedrijven van Breda subsidie krijgen tot maximaal 50% van de aanlegkosten voor dakbedekking en het groen. De vergoeding is € 20 óf € 30 per m². De aanvraag wordt getoetst aan de subsidieregels. De toetsing is op basis van een puntensysteem. Het is niet nodig om 100% score te hebben om een vergoeding van € 30 per m² te ontvangen.

Lees meer