chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Benieuwd waarom hoge druksterkte en goede drainage van belang zijn voor berijdbare daken?

dinsdag 18 juni 2019

Niet alleen vegetatie, ook verharding kan verzuipen op het dak.

Water is van levensbelang voor vegetatie, maar teveel water verzuipt de planten. Een duurzame en goede drainage is daarom van groot belang. Maar ook bij daken waar (alleen) verharding wordt toegepast is een duurzame en goede drainage noodzakelijk. Wanneer de funderingslaag of de straatlaag verzadigd raakt met water, kan de bestrating verzakken. In de winter kan het opgestuwde water opvriezen ,waardoor de verharding zelfs kan breken. Het mooie strakke plaatje dat de ontwerper ooit een keer voor ogen had, komt zo ten einde.

Daarnaast liggen lekkages aan het dak op de loer. Opstuwing van water zorgt voor hydrostatische druk, wat het dakbedekkingssysteem op den duur niet ten goede zal komen.

Dat een goede en duurzame drainage bij daken met bestrating belangrijk is, moge daarmee duidelijk zijn. Maar hoe bereik je een goede drainage? Nophadrain biedt voor daken met een berijdbare toepassing (en dus met verharding) de ND 600 serie drainagesystemen aan (bijv. ND 620hd Drainagesysteem). Deze serie drainagesystemen kenmerkt zich door een noppenfolie met extreem hoge druksterkte (900 tot 1.200 kPa) en een speciaal monofilament filterweefsel. Het zijn sandwichelementen: het product bestaat uit verschillende lagen, die met elkaar verlijmd zijn. Het drainagesysteem zorgt voor vrije ruimte onder de opbouw van de berijdbare opbouw om zo het water drukloos af te voeren.

Waarom is druksterkte zo belangrijk?

Zowel tijdens de aanleg als tijdens het eindgebruik van de verharding op het dak is er sprake van hoge belastingen. Niet alleen het gewicht van de opbouw telt mee, maar ook de dynamische belasting en puntbelasting, die door personenwagens en vrachtverkeer worden veroorzaakt, spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe hoger de opbouw, hoe beter de druk verdeeld wordt en hoe lager de puntbelasting wordt. Hoe hoger de opbouw, hoe zwaarder de statische belasting op de dakconstructie door extra materiaalgebruik. De dakconstructies moet hier vooraf op berekend zijn. Doordat de druksterkte van de ND 600 serie Drainagesystemen zo hoog is, kan er met een relatief lage opbouw toch een grote belasting gedragen worden. Bovendien is de bouwhoogte van deze drainagesystemen slechts 12 en 13 mm hoog. Dit betekent minder kunststof op het dak.

Behalve dat deze 600 serie ND Drainagesystemen als onderdeel van de dakopbouw bij het eindgebruik door personenwagens en vrachtverkeer berijdbaar is, kan de funderingslaag of uitvoerlaag tijdens de aanleg zonder problemen aangetrild worden of bereden worden met kruiwagens of ander materiaal.

De hoge druksterkte van de ND 600 serie Drainagesystemen zorgen ervoor dat de noppen van het drainagesysteem intact blijven, ondanks hoge belastingen. Zo blijft een goede en duurzame drainage gewaarborgd. Het filterweefsel van de ND 600 serie is minstens zo belangrijk als de hoge druksterkte. De combinatie van beiden maakt deze serie dubbel zo sterk. Benieuwd waarom dit weefsel zo speciaal is? Volgende week leest u meer.