chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Bezoek Nophadrain tijdens Water in de Openbare Ruimte op 8 Nov. 2016

maandag 12 september 2016

Bezoek ons op 8 november 2016 op onze stand 2.081 en leer o.a. het Nophadrain Waterretentiedak kennen. De eendaagse vakbeurs en lezingen over alles op het gebied van water in de openbare ruimte.

Op 8 november 2016 komen professionals bijeen in Expo Houten om kennis en inspiratie te delen.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater, droogte, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd. 

Tijdens het evenement vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd worden: het klimaat bestendig maken van stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Bezoek ons op stand 2.081

Op de beursvloer en tijdens de lezingen wordt ingaan op zowel de bestuurlijke kant van de klimaatbestendige steden (samenwerking, investeren, verantwoordelijkheid en risico benadering) als op innovatieve, robuuste en duurzame maatregelen die nodig zijn om steden te beschermen tegen klimaatveranderingen. Denk hierbij aan wateropvang en afvoer, zoals infiltratie, waterbuffering, rioolbeheer, afkoppelen, waterdoorlatende verharding en water robuuste ontwerpen, maar ook aan groene oplossingen, zoals beplanting, aanleggen en beheren van wadi’s en dak- en gevelgroen.

Meer informatie? Kijk dan op www.waterindeopenbareruimte.nl