chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Nophadrain BV kiest met TotaalDakConcept voor duurzame kwaliteit

dinsdag 16 mei 2017

Nophadrain BV is toegetreden tot TotaalDakConcept: een nieuw samenwerkings- en innovatieplatform dat als belangrijkste doelstelling heeft technisch optimale en integrale dakconstructies te realiseren. TotaalDakConcept bestaat uit autonome A-producenten die complementair zijn, innovatief en over specifieke expertise en ervaring beschikken.

Samenwerking voor het beste eindresultaat

Afhankelijk van de te realiseren dakconstructie werkt Nophadrain BV samen met een of meer leden van TotaalDakConcept. Doordat alle fases van het bouwproces binnen deze samenwerking kunnen worden ingevuld, kan het beste eindresultaat worden behaald: dakconstructies die duurzaam zijn, waterdicht, stormvast en uitstekende isolatiewaarden hebben.

Adviseren en informeren

Daarnaast richt TotaalDakConcept zich op het adviseren en informeren van opdrachtgevers, architecten en verwerkers. Hierbij gaat het niet alleen om de technische aspecten van de dakconstructies, maar ook om andere zaken, zoals regelgeving met betrekking tot Arbo, veiligheid en energieprestaties. De website van TotaalDakConcept is voor een belangrijk deel op actieve informatievoorziening gericht. Zo is de uitstekende bestekservice gratis te raadplegen door architecten en opdrachtgevers.

Duurzame kwaliteit

Met dit nieuwe initiatief wil TotaalDakConcept tegenwicht bieden aan het versnipperde aanbod van goedkope materialen en kwalitatief minder goede verwerking. Een lagere prijs kan op korte termijn aantrekkelijk zijn, maar op langere termijn kan dat door gebrek aan duurzame kwaliteit juist kostenverhogend werken. TotaalDakConcept kiest voor duurzame kwaliteit.