chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Nophadrain nodigt u uit voor Water in de Openbare Ruimte 2017

maandag 2 oktober 2017

In de Expo Houten vindt op donderdag 9 november 2017 de 3e editie van Water in de Openbare Ruimte plaats. Op Water in de Openbare Ruimte worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Bezoek ons vandaag op stand 2.081 De toegang is gratis. Onze collega's Pieter Wesselink en Nigel Droog heten u daar namens Nophadrain welkom.

Op donderdag 9 november 2017 komen in Expo Houten professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van water in de openbare ruimte. De gelijknamige vakbeurs biedt voor het derde jaar op rij een platform voor geïnteresseerde professionals.

De beurs is met name interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten.

De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Tijdens het evenement vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd worden: het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Adres
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
www.expohouten.nBeurstijden
Donderdag 9 November 2017: 10.00u - 17.00uGroen op hoog niveau tegen hemelwateroverlast
Een probleem dat zich met name in de stedelijke gebieden voordoet is wateroverlast door hemelwater. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt niet verwerken. Straten komen blank te staan, kelders lopen onder etc. Door op platte daken gebruik te maken van waterbuffering en/of waterretentie kan in deze gebieden regenwateroverlast worden beperkt. Daarom ontwikkelde Nophadrain haar Waterretentiedak- en Waterbufferingsdaksysteem.

Nophadrain’s Waterbufferingsdaksysteem
De vegetatie en vegetatiedragende laag van een standaard groendak houden regenwater vast en voeren het vertraagd af. Maar de hoogtes van deze lagen van een standaard extensief groendak zijn laag, waardoor de wateropslag ook maar relatief laag is. Om de waterbuffer te verhogen op een zo licht mogelijke manier wordt in het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem gebruikgemaakt van substraatvervangende, lichtgewicht steenwolplaten met een hoge wateropslag.

Naast sedum is het ook mogelijk om op dit systeem vegetatie met een grotere waterbehoefte aan te brengen. Hierbij geldt: hoe rijker de beplanting, hoe meer verkoeling. De vegetatie zet hemelwater namelijk om in waterdamp, wat voor een verkoelend effect zorgt.

www.nophadrain.nl/waterbuffering

Nophadrain’s waterretentiedak
Naast het waterbufferingsdaksysteem heeft Nophadrain ook haar eigen waterretentiedaksysteem ontwikkeld. Hoofddoel: vertraging van het regenwater om het riool te ontlasten. Regenwater dat niet door de vegetatie en vegetatiedragende laag worden vastgehouden stroomt in het ND WSE-70 Watervertragingselement. Via het ND 6+1v Drainagesysteem en daarna via een speciale dakafvoer wordt het hemelwater vertraagd aan het riool afgegeven. Zo komt de neerslag niet in één keer in het riool terecht en wordt regenwateroverlast tegengegaan.

www.nophadrain.nl/waterretentie