chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

CE-markering

Op grond van het Bouwbesluit is het verboden om een bouwproduct in de handel te brengen waarvoor volgens de Richtlijn Bouwproducten is vastgesteld dat het een CE-markering moet dragen. Geotextielen en aan geotextiel verwante producten b.v. drainagesystemen (GCO) en geospacers (GSP) moeten CE-gemarkeerd zijn (NEN EN 13252). Onze ND Drainagesystemen zijn CE-gemarkeerd.

Certificate Of Conformity