chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Hydrofiele steenwolplaten als substraat vervanging in extensieve dakbegroeiingen waar slechts een geringe dakbelasting mogelijk is, bij hellende en steile daken waar het aanbrengen van substraat niet mogelijk is (afschuiven). Deze platen kunnen bij extensieve dakbegroeiing ook als extra waterbufferingslaag worden toegepast.

ND SM-50 Substraatplaten
hydrofiele steenwol
80 kg/m³
ca. 1.200 mm x 1.000 mm x 50 mm
ca. 4,8 m², paket
ca. 4 kg/m²
ca. 34 kg/m²
ca. 30 l/m² = 80 % volume
ca. 16 %
ca. 7 - 8

De ND SM-25 Substraatplaat kan in combinatie met vegetatiematten het gewicht reduceren van het totale dakbegroeiingspakket tot ca. 35 kg/m². Bij extensieve daken kunnen de ND SM-25 en SM-50 Substraatplaten ook als extra waterbufferingslaag van 15 l/m² en 30 l/m² fungeren.

Toepassingen

  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – lichtgewicht dak
  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – hellend dak
  • Nophadrain Extensief Groendaksysteem – steil dak
  • Nophadrain Waterretentiedaksysteem - extensieve daken