chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Duurzame, drukstabiele hydrofiele steenwolplaten voor intensieve dakbegroeiingen als extra wateropslag op het dak. De platen fungeren bovendien als extra 'filterlaag' waardoor zanderige teelaarde of fijnere substraten met een hoger aandeel organische bestanddelen toegepast kunnen worden. Dit maakt nog meer biodiversiteit mogelijk.

ND WSM-50 Waterreservoirplaat
hydrofiele steenwol
120 kg/m³
ca. 1.200 mm x 1.000 mm x 50 mm
ca. 4,8 m², paket
ca. 6 kg/m²
ca. 46 kg/m²
ca. 40 l/m² = 80 % volume
ca. 16 %
ca. 7 - 8

Waarom waterreservoirplaten?

Een intensieve vegetatie heeft doorgaans een hoge verdamping en dus een hoge waterbehoefte. Ook is een op de vegetatie afgestemde beregening meestal niet mogelijk om economische of praktische redenen. Daarnaast is het in het substraat opgeslagen water slechts gedeeltelijk beschikbaar/ opneembaar voor de planten waardoor de substraatlaag dikker dient te worden aangebracht. De nadelen hiervan zijn een hogere dakbelasting, opbouwhoogte en kosten voor dakconstructie en substraat. Bij het opslaan van water in het drainagesysteem of een aparte waterretentielaag komt het water alleen door verdamping in de vegetatiedragende laag terecht. Een natuurlijke watertoevoer naar de vegetatie door capillariteit is daardoor niet mogelijk.

Waterreservoirplaten: wateropslag op natuurlijke wijze

Bij gebruik van ND WSM Waterreservoirplaten kan water op natuurlijke wijze worden opgeslagen en weer aan de vegetatie ter beschikking worden gesteld. Dit is vergelijkbaar met een natuurlijk bodemprofiel waarbij in de toplaag veel organisch materiaal aanwezig is en waar in de minerale onderlagen zich het grondwater bevindt. Het water van het groendak kan capillair opstijgen door het directe contact van de vegetatiedragende laag met de ND WSM Waterreservoirplaat. Bij grondwater vindt diezelfde capillaire opstijging plaats. De vegetatiedragende laag kan op deze manier ook niet te nat blijven. Wanneer de ND WSM Waterreservoirplaat vol is, sijpelt het overtollige water namelijk naar het onderliggende ND Drainagesysteem dat het water van het dak afvoert.

ND WSM Waterreservoirplaten: waterhuishouding zelfstandig en naar behoefte geregeld

Door het directe contact van de ND WSM Waterreservoirplaten met het substraat, kunnen de planten onafhankelijk en op een natuurlijke manier hun waterbehoefte regelen. Door gebruik te maken van de ND WSM Waterreservoirplaten komt er geen hydrostatische druk op de dakbedekking.

Om de gewenste wateropstuwing/buffering te realiseren, is het nodig om een speciale dakbedekking aan te brengen bij daken zonder afschot. Met de toepassing van de ND WSM Waterreservoirplaten is dit niet nodig. De waterreservoirplaten realiseren namelijk afschot in het dak waardoor ieder type dakbedekkingssysteem kan worden toegepast. Dit is geheel in overeenstemming met de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen.

Waterreservoirplaten als extra filterlaag

De ND WSM-50 Waterreservoirplaten kunnen als extra ‘filterlaag’ fungeren waardoor er fijnere substraten of zanderige teelaarde met een hoger organisch gehalte kan worden toegepast/gebruikt. Hierdoor bouwt men een natuurlijkere bodemopbouw na, waarin meer bodemleven (micro-organismen) mogelijk is en waardoor de biodiversiteit zal worden verhoogd. Dit heeft ook een economisch voordeel omdat de grondstoffen van de substraten lokaal voorhanden zijn waardoor de substraten goedkoper geproduceerd en geleverd kunnen worden.

Toepassingen

    • Nophadrain Extensief Groendaksysteem
    • Nophadrain Intensief Groendaksysteem
    • Nophadrain Waterretentiedaksysteem - voor intensieve en extensieve vegetatie

Getest

Kiwa MPH Bautest GmbH – Onderzoek filterstabiliteit ND WSM-50 Waterreservoirplaten in combinatie met teelaarde/onderzoek naar Drooggedrag.