chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Sedumdak

Sedumdaken zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk in populariteit gestegen. Steeds vaker stellen Nederlandse gemeenten hiervoor subsidies beschikbaar. Logisch, want inmiddels zijn de voordelen van groendaken volop bewezen. Wij leggen hieronder uit wat een sedumdak is, wat de voordelen van een sedumdak zijn en welke soorten sedumdaken er zijn. Dat laatste doen we aan de hand van een aantal geïllustreerde opbouwen.

Sedumdak

Wat is een sedumdak?

Een sedumdak wordt ook wel aangeduid als extensieve dakbegroeiing of een extensief groendak. Sedum valt namelijk onder de categorie extensieve vegetatie.Sedumdaken zijn niet alleen esthetisch, maar ook bijzonder functioneel.

 • Minder belasting voor het riool: de vegetatie en de vegetatiedragende laag houdt het regenwater vast en zorgt voor een vertraagde afvoer van het regenwater. Hierdoor worden de riolen niet in één keer belast met een grote hoeveelheid water tijdens piekbuien.
 • Tegengaan van hitte-eilandeffect: in tegenstelling tot betonnen daken zetten groendaken de zonne-energie niet volledig om in warmte-energie, maar in waterdamp. Dit zorgt voor een verkoelend effect op de omgeving.
 • Dempen van omgevingsgeluiden: door de vegetatie worden omgevingsgeluiden gedempt.
 • Laag in aanleg- en onderhoudskosten: het sedumdak systeem van Nophadrain is snel en eenvoudig aan te leggen. Er hoeft daarnaast maar 1 of 2 keer per jaar onderhoud gedaan te worden.
 • Verhogen de levensduur van de dakbedekking: de schadelijke invloed van zonlicht en regen bereiken het dakbedekkingssysteem minder snel door de vegetatie waardoor het dakbedekkingssysteem wordt beschermd en een langere levensduur krijgt.
 • Meer biodiversiteit in stad: vergroot de verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de stad.

Opbouw sedumdak / soorten sedumdaken

Sedum daken worden ook wel eens aangeduid als ‘sedumdak dakbedekking’. Een sedumdak is opgebouwd uit verschillende lagen:

 • Wortelwerende laag (wanneer dakbedekking niet wortelwerend is)
 • Scheidings- en beschermlaag
 • Drainagelaag (waterafvoerende laag)
 • Filterlaag
 • Vegetatiedragende laag
 • Vegetatielaag

Die lagen worden bovenop het dakbedekkingssysteem geplaatst. De extensieve vegetatie (de sedumplantjes) vormt de bovenste laag van de opbouw. Hieronder wordt een standaard opbouw van een sedumdak getoond. 

Opbouw sedumdak - standaard

   We spreken van een standaard opbouw als het sedumdak gewicht 95 - 315 kg/m² bedraagt en het afschot 1 % (~0,6 °) tot 26,8 % (15 °) is (voldoende afschot). De opbouwhoogte bedraagt dan 77- 217 mm.

Opbouw sedumdak - onvoldoende afschot

Er zijn ook daken met onvoldoende afschot (zie afbeelding 1.). Het afschot bedraagt dan maximaal 1 % (~0,6 °). Om meer afschot te creëren, om zo een goede drainage te garanderen, dient de drainagelaag verhoogd te worden. Daarom wordt er bij dit soort daken gebruik gemaakt het Nophadrain Extensief Groendaksysteem met als kern een drainagesysteem met een hogere nop (ND 5+1 in plaats van een standaard ND 4+1h Drainagesysteem). Het gewicht bedraagt dan 97 - 318 kg/m² en de opbouwhoogte wordt dan 87 - 227 mm.

Opbouw sedumdak - hellende en steile daken

Voor hellende daken (daken met een helling van 15 ° tot 25 °) en steile daken (daken met een afschot van 25 ° tot 45 °) bieden wij ook verschillende systemen aan.

De hierboven genoemde opbouwen zijn slechts een kleine greep uit de ruime keuze aan systemen die Nophadrain aanbiedt. Er is nog veel meer mogelijk. Voor een uitgebreide uitleg en nog meer systemen verwijzen wij naar onze brochure: handreikingen voor de aanleg van een extensief groendaksysteem. U kunt uiteraard ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de nodige kennis en kunde om u van een goed advies te voorzien en u bij te staan bij uw project. Gezamenlijk bekijken we wat voor u en uw project de beste optie is.

Klik hier voor meer informatie over het Nophadrain Extensief Groendaksysteem

Sedumdak prijs

De prijs voor een sedumdak is afhankelijk van verschillende factoren zoals de dakconstructie, de dakbelasting en de vegetatielaag. Neem voor een prijs van een sedumdak vrijblijvend contact met ons op. 

Vraag hier een prijs voor jouw sedumdak aan