debuginfo

culture nl-NL
menu

Waterbuffering

Nophadrain's groene buffer tegen wateroverlastDoor de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat straten blank staan, kelders onderlopen of water uit het riool spuit. Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden. Door op platte daken gebruik te maken van waterbuffering kan juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast worden beperkt. Speciaal voor dit probleem ontwikkelden we het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem. 

Waterbuffering en waterretentie hebben met elkaar gemeen dat ze het riool ontlasten. Maar wat is nu het verschil tussen beiden? Bij waterbuffering wordt het hemelwater langdurig vastgehouden en doorgegeven aan de vegetatie. Bij waterretentie wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het riool. Op deze pagina leggen we uit wat het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem is. Ook nieuwsgierig naar het systeem voor vertraging van de hemelwaterafvoer? Bekijk dan ook het Nophadrain Waterretentiedaksysteem.


Opbouw Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem 

   
Voordelen Nophadrain's waterbufferingsdaksysteem:

  • Laag in gewicht: 92 kg/m²
  • Geringe bouwhoogte: 12,5 cm
  • Hoge waterbuffer: ca. 67 l/m² (totale opbouw)
  • Ruimere vegetatiekeuze (met grotere waterbehoefte) dan bij een standaard sedumdak
  • Geschikt voor het warm, ongeïsoleerd en omgekeerd dak
  • Eenvoudig aan te brengen
Toelichting opbouw:
1. Vegetatie laag: ND Vegetatiemat - Sedum
2. Vegetatiedragende laag: ND SM-25 Substraatplaat
3. Waterbufferingslaag: ND WSM-50 Waterreservoirplaat
4. Filter-, drainage, bescherm en waterreservoirlaag: ND 6+1v Drainagesysteem
5. Wortelwerend dakbedekkingssysteem*


* Wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwereld is, dient de ND WSB-50 Wortelwerende Folie toegepast te worden.

Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem - hoe werkt het?

De vegetatie en de vegetatiedragende laag van een groendak houden regenwater vast en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd. Maar de hoogte van de vegetatiedragende laag van een standaard extensief groendak is laag, waardoor er relatief weinig water wordt opgeslagen. Om een hogere waterbuffer te bereiken op een zo licht mogelijke manier wordt in het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem gebruik gemaakt van substraatvervangende steenwolplaten met een hoge wateropslag en een licht gewicht. Vaak kan een standaard dakconstructie zo’n hoge belasting namelijk niet aan. Dit systeem is daarom uitermate geschikt voor dakconstructies die maar beperkt belast kunnen worden. 

Bovendien is het door de hoge waterbuffer mogelijk om naast sedum ook vegetatie met een grotere waterbehoefte, zoals wilde bloemen en siergrassen aan te brengen. Daarnaast beschermt het systeem het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van waterdruk. Omdat het waterreservoir boven de drainagelaag ligt, wordt overtollig water veilig via de drainagelaag van het dakbedekkingssysteem afgevoerd.

Meer biodiversiteit, minder hitte-eiland-effectNeerslag wordt in de vegetatiedragende laag vastgehouden voor de beplanting. De transpiratie van de vegetatie en evaporatie uit het substraat of de substraatplaat zorgen voor een verkoelend effect op de leefomgeving. Het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem maakt het bovendien mogelijk om naast sedum ook vegetatie met een grotere waterbehoefte, zoals wilde bloemen en siergrassen, aan te brengen. Dit brengt niet alleen meer verkoeling in de stad, maar vergroot ook de biodiversiteit.

Download de flyer

 
Download de Nophadrain flyer over het Waterbufferings- en Waterretentiedaksysteem

Ga naar het standaard Nophadrain Extensief Groendaksysteem