debuginfo

culture nl-NL
menu

Waterretentie

Nophadrain's groene oplossing tegen regenwateroverlastDoor de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat straten blank staan, kelders onderlopen of water uit het riool spuit. Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden. Door op platte daken gebruik te maken van vertraging van de hemelwaterafvoer (waterretentie) kan juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast worden beperkt. Speciaal voor dit probleem ontwikkelde we het Nophadrain Waterretentiedaksysteem. 

Waterbuffering en waterretentie hebben met elkaar gemeen dat ze het riool ontlasten. Maar wat is nu het verschil tussen beiden? Bij waterretentie verloopt de hemelwaterafvoer vertraagd en komt het hemelwater niet allemaal in één keer in het riool terecht. Op deze pagina leggen we uit wat het Nophadrain Waterretentiedaksysteem is. Ook nieuwsgierig naar het systeem voor waterbuffering? Bekijk dan ook het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem.

Opbouw Nophadrain Waterretentiedaksysteem


   Voordelen Nophadrain's waterretentiedaksysteem:
  • Gewicht: 176 kg/m²
  • Geringe bouwhoogte: 15,8 cm
  • Volume opbouw: 107 l/m²
  • Eenvoudig aan te brengen
  • Watervertragend
Toelichting opbouw:
1. Vegetatie laag: ND Vegetatiemat - Sedum
2. Vegetatiedragende laag: ND DGS-E Substraat Extensief
3. Filterlaag (onderdeel van ND WSE-70 Watervertragingselement)
4. Waterretentielaag: ND WSE-70 Watervertragingselement
5. Filter-, drainage, bescherm en waterreservoirlaag: ND 4+1h Drainagesysteem
6. Wortelwerend dakbedekkingssysteem*

* Wanneer het dakbedekkingssysteem niet wortelwereld is, dient de ND WSB-50 Wortelwerende Folie toegepast te worden.

 

Nophadrain Waterretentiedaksysteem - hoe werkt het?

Hoofddoel van het Nophadrain Waterretentiedaksysteem is het vertragen van de hemelwaterafvoer van het dak naar het riool. Hemelwater dat niet door de vegetatie en de vegetatiedragende laag wordt vastgehouden, stroomt via het ND WSE-70 Watervertragingselement en het onderliggende ND 4+1h Drainagesysteem naar een speciale dakafvoer die het water vertraagd van het dak afvoert. Zo komt de neerslag niet in één keer in het riool terecht en wordt overlast door hemelwater tegengegaan. 

Waar het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem bedoeld is om voor langere tijd hemelwater op te slaan (ten behoeve van de vegetatie) is de wateropslag van het Nophadrain Waterretentiedaksysteem tijdelijk van aard. Het hoofddoel is vertraging van de hemelwaterafvoer. Ook bij dit systeem wordt het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van waterdruk beschermd.
A. Opstuwelement en B. Dichtingsring


Download de flyer over het Nophadrain Waterbufferings- en Waterretentiedaksysteem

Ga naar het standaard Nophadrain Extensief Groendaksysteem