chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Waarom waterretentiesystemen?

 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn en blijven de uitdaging voor onze eigen en onze volgende generatie. Enerzijds hebben we te maken met temperatuurstijging. Aan de andere kant hebben we te maken met hevige en onvoorziene regenval, waardoor er in steden overstromingen en ernstige overbelasting van het riool ontstaan. Dit gecombineerd met de trend naar verstedelijking en de toenemende wens naar “groene, biodiversere leefruimte” om aan onze basisbehoeften te voldoen, vormt een uitdaging voor onze samenleving.

 

Het claimen van land en de daarmee samenhangende afsluiting van natuurlijke bodem door verstedelijking wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de overstromingsproblematiek. De kleine waterkringloop wordt steeds meer verstoord omdat er geen tijd is om water te verdampen. Regenwater kan namelijk niet meer in de grond infiltreren, waardoor het water rechtstreeks naar het riool stroomt. Het riool raakt overbelast en dit zorgt voor mogelijke wateroverlast.

 

Door aan een standaard groen- en of gebruiksdak gedefinieerde waterbergingselementen toe te voegen in combinatie met een instelbare stuwingsregelaars, transformeert het basis groen/gebruiksdak in een waterretentie- en waterbeheersysteem. Op basis van modellen voor regenafvoer kunnen dergelijke systemen worden ontworpen om berekende watervolumes gedurende een specifieke periode (bijv. 24 uur) op te slaan en om berekende watervolumes af te voeren naar het riool.

 

De Nophadrain Waterretentiesystemen

 

Nophadrain heeft specifieke waterretentiesystemen ontwikkeld voor daken met extensieve en intensieve begroeiing én met beloop- en berijdbare verharding. De basis van de systemen zijn de verschillende ND WSE Waterretentie Elementen in combinatie met ND AFC-100 Instelbare Stuwingsregelaars. De wateropslagcapaciteit van deze elementen varieert tussen 48 en 143 l/ m².

 

Waterretentie en waterbuffering: een slimme combinatie

 

Om het riool te ontlasten, zijn de typische waterretentiesystemen ontworpen om een bepaalde watercapaciteit (l/m²) op te slaan in combinatie met een berekende waterafvoersnelheid om het gehele en het tijdelijk opgeslagen water onder de vegetatie en het substraat vast te houden gedurende een bepaalde periode. Het water is in dat geval niet beschikbaar voor de vegetatie.

 

Om nog meer water beschikbaar te maken voor de vegetatie, raadt Nophadrain aan om alle waterretentiesystemen voor groendaken te combineren met onze ND SM Substraatplaten of ND WSM Waterreservoirplaten. Beide zijn gemaakt van hydrofiele (waterabsorberende) minerale wol en verschillen in wateropslagcapaciteit en dichtheid. De ND SM Substraatplaten (verkrijgbaar in 25 mm en 50 mm) hebben een densiteit hebben van 80 kg/m³ en een wateropslagcapaciteit van 15 of 30 l/m². De ND WSM Waterreservoirplaten (beschikbaar in 50 mm) hebben een densiteit van 120 kg/m³ en wateropslagcapaciteit van maar liefst 40 l/m².

 

 

Waarom verschillende dichtheden?

 

Luchtvolume en druksterkte kunnen worden bepaald met de differentiatie in dichtheid. ND SM Substraatplaten hebben een dichtheid van 80 kg/m³ en een beperkte compressie. Daarom kunnen de ND SM Substraatplaten worden geclassificeerd als substraatsubstituut en kan hun bouwhoogte worden afgetrokken van de totale substraathoogte. Deze eigenschappen maken de ND SM Substraatpanelen bijzonder geschikt voor extensieve groendaken. ND WSM Waterreservoirpanelen hebben een dichtheid van 120 kg/m³. Dit verbetert de druksterkte nog verder en zorgt ervoor dat de platen nog minder worden samengedrukt. Dit maakt ND WSM-50 Waterreservoirplaten bijzonder geschikt voor elke toepassing waar hogere substraatdiktes worden toegepast, zoals bij biodiverse, semi-intensieve, intensieve groendaken.

 

Beide producten worden boven de waterretentielaag geïnstalleerd en bufferen water tot aan hun verzadigingspunt. Hierdoor:

- is er meer water beschikbaar voor de vegetatie,

- worden de belangrijke evapotranspiratie en de daarmee samenhangende waterkringlopen bevorderd en

- komt alleen overtollig water in de retentielaag terecht.

 

Extra filterfuncties - waarom kiezen voor WSM

 

Door het toevoegen van een extra waterbuffer wordt niet alleen de waterhuishouding op het dak naar een hoger niveau getild - de ND WSM-50 Waterreservoirplaten fungeren bovendien als extra ‘filterlaag’. Hierdoor kunnen substraten met een hoger organisch gehalte worden gebruikt. Dit maakt biodiverse vegetatie mogelijk op het dak, waardoor de transpiratie en de verdamping van de neerslag toeneemt en omgevingstemperatuur daalt. Geheel volgens ons motto: "Catch it, Keep it, Re-use it" 

 

Bovenaan deze pagina kunt u de folders per toepassing downloaden.