chat

Start Chat

Slimme systemen voor Groen- en gebruiksdaken

Waarom waterretentiesystemen?

 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn en blijven de uitdaging voor onze eigen en onze volgende generatie. Enerzijds hebben we te maken met temperatuurstijging. Aan de andere kant hebben we te maken met hevige en onvoorziene regenval, waardoor er in steden overstromingen en ernstige overbelasting van het riool ontstaan. Dit gecombineerd met de trend naar verstedelijking en de toenemende wens naar “groene, biodiversere leefruimte” om aan onze basisbehoeften te voldoen, vormt een uitdaging voor onze samenleving.

 

Het claimen van land en de daarmee samenhangende afsluiting van natuurlijke bodem door verstedelijking wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de overstromingsproblematiek. De kleine waterkringloop wordt steeds meer verstoord omdat er geen tijd is om water te verdampen. Regenwater kan namelijk niet meer in de grond infiltreren, waardoor het water rechtstreeks naar het riool stroomt. Het riool raakt overbelast en dit zorgt voor mogelijke wateroverlast.

 

Door aan een standaard groen- en of gebruiksdak gedefinieerde waterbergingselementen toe te voegen in combinatie met een instelbare stuwingsregelaars, transformeert het basis groen/gebruiksdak in een waterretentie- en waterbeheersysteem. Op basis van modellen voor regenafvoer kunnen dergelijke systemen worden ontworpen om berekende watervolumes gedurende een specifieke periode (bijv. 24 uur) op te slaan en om berekende watervolumes af te voeren naar het riool.

 

De Nophadrain Waterretentiesystemen

 

Nophadrain heeft specifieke waterretentiesystemen ontwikkeld voor daken met extensieve en intensieve begroeiing én met beloop- en berijdbare verharding. De basis van de systemen zijn de verschillende ND WSE Waterretentie Elementen in combinatie met ND AFC-200 Instelbare Stuwingsregelaars. De wateropslagcapaciteit van deze elementen varieert tussen 48 en 143 l/ m².

 

Combineer waterretentie en waterbuffering in één

Om het riool te ontlasten, zijn de typische waterretentiesystemen ontworpen om een bepaalde watercapaciteit (l/m²) op te slaan in combinatie met een berekende waterafvoersnelheid om het gehele en het tijdelijk opgeslagen water onder de vegetatie en het substraat vast te houden gedurende een bepaalde periode. Het water is in dat geval niet beschikbaar voor de vegetatie. Nophadrain raadt daarom aan om alle waterretentiesystemen voor groendaken te combineren met speciale ND WSM Waterreservoirplaten zodat het systeem meer water voor de vegetatie vasthoudt. Het betreft minerale steenwolplaten die een extra waterberging van 20 of 40 l/m² toelaten. Ze worden bovenop de waterretentie elementen geplaatst. De platen bufferen water tot aan het verzadigingspunt. Het water wordt ter beschikking gesteld voor de vegetatie en hierdoor wordt de belangrijke verdamping bevorderd. Zo stroomt alleen het overtollige water door tot in de waterretentielaag.

 

Door het toevoegen van een extra waterbuffer wordt niet alleen de waterhuishouding op het dak naar een hoger niveau getild - de waterreservoirplaten fungeren bovendien als extra ‘filterlaag’. Hierdoor kunnen substraten met een hoger organisch gehalte worden gebruikt. Dit maakt biodiverse vegetatie mogelijk op het dak, waardoor de transpiratie en de verdamping van de neerslag toeneemt en omgevingstemperatuur daalt.

 

Bovenaan deze pagina kunt u de folders per toepassing downloaden.